Takács Edina – A bor és a tarot kártya szellemi kapcsolódásai

Spirit of Travel #18 (7)

Ebben a cikkben egy igazán egyedi témával szeretnék foglalkozni. Még pedig egyik kedves barátnőm által, aki egyben a tanárom is volt mikor még a borászati iskola padjait koptattam.

Takács Edina ugyanis egy egészen egyedülálló ötlettel állt elő amit úgy gondoltam meg kell osztanom veletek is.

Ez a bor és a tarot kártyák kapcsolata volt. Ìrt egy könyvet is, amit én nagy rácsodálkozással olvastam majd pedig az ott leírtakat gyakorlatba is áthelyeztem.

A könyv megalkotásában segítségére volt Bónyai Barbara is, aki a tarot kártyák képi illusztrációját készítette el.

A következő cikk Edina tollából származik.

 

A tarot kártya eredete

 

A Tarot Nagy Arkánumait Nagy Titoknak is nevezik. Az arkánum latin eredetű szó, melynek jelentése titok, rejtély. Segítségükkel bepillanthatunk sorsunkba, felfedezhetünk velük olyan összefüggéseket,melyek a hétköznapokban nem mutatják magukat egyértelműen.

A kártyák önismeretre is tanítanak mély mondanivalójú szimbólumrendszerük által, melyek inspirálják gondolatainkat és így felismerhetővé válnak legbensőbb titkaink is.

Ezek a szimbólumok megfoghatatlanul mélyek és igazak, sorsfordulók és emberi archetípusok sok ezer éves tapasztalatait sűrítik magukba azért, hogy okulhassunk tanításaiból.

13335840_1008463495916230_8430282414948328165_n

Képekkel sokkal több információ átadására van lehetőség, mintha csak a szavak erejére támaszkodnánk, hiszen azok eltérő jelentést hordozhatnak, ráadásul hamar félre is magyarázhatóak.

A Tarot kártya nagy arkánumának huszonkét lapjának képi világa és
szimbólumrendszere csodálatosan alkalmas arra, hogy az ember Istennel való kapcsolatát, és az önvaló lélek belső viszonyait feltárhassa.

„Már nem bort iszik, aki élvezni tudja azt, hanem titkokat.” Salvador Dali

A bor megfejthetetlen titkai

A bor is megfejthetetlen titkokat rejt, éppen ezért kívül-belül kutatták már a borral kapcsolatos témákat, sok-sok hasznos felfedezést hozva ezzel a szakemberek és a borfogyasztók számára.

Ennek ellenére még jócskán akadnak megválaszolatlan kérdések. Ahhoz, hogy közelebb kerüljünk a bor titkaihoz, odafigyelésre és alázatra van szükség.

13450047_1017305655032014_2344163173514358035_n

A bor a mámoron keresztül nagy tanító mester, kinyitja gondolatainkat, előhozza lelkünk mélyéről a benne lakozó elfojtott erőket, melyek többféleképpen is megnyilvánulhatnak a fizikai világban.

Sokat tanulhatunk önmagunkról, mély felismerésekre csodálkozhatunk rá ilyen pillanatainkban.

Tovább +

Ha az emberiség kultúrtörténetét vizsgáljuk a Tarot és a bor szűrőin keresztül, hamar felfedezhetjük,hogy mindkettő története több ezer éves múltra tekint vissza; már régóta együtt élünk az általuk képviselt mély energiákkal.

Mégis, sokak számára idegennek tűnnek ezek az információk. Nem véletlen, hogy a hagyomány isteni eredetű, szakrális tartalmú fogalomként tekint mindkettőre.

Hiába húz minket a ma oly közkedvelt fogyasztói társadalmi rend alapvető gondolkodása mélyen az anyagba, mindnyájan tudjuk, hogy ez csak a környező világ vékony és sérülékeny hártyája.

Ha találkozunk akár a Tarot szimbólumaival, akár egy pohár borral, azonnal érzékeljük, hogy mi magunk, és a világ, melyben élünk sokkal mélyebb és áthatóbb, mint azt a hétköznapjaink során érzékeljük.

A letűnt korszakok kultúrái sokkal őszintébben nyúltak ezekhez a kérdésekhez, hiszen szakrális alapokra helyezték a Tarot és a bor fizikai megnyilvánulásait.

A hétköznapi szintről kiemelve, a matéria mázától elválasztva, alázattal és szeretettel fordultak a Tarot szimbólumaihoz és a bor mámorához.

A nagy Arkánum és a bor őstörténete

A Nagy Arkánumok és a bor őstörténete is titkokkal átszőtt rejtélyes kaland. Mindkettő eredete felől több elméletet is lehet olvasni a könyvek hasábjain.

13254110_1005018392927407_3297217044878054915_n

A Tarot kártyát egyesek Egyiptomból, Hermész Triszmegisztosztól származtatják a Tabula Smaragdinával együtt. Mások egyenesen az ősi atlantiszi tudást vélik megelevenedni szimbólumaiban. Vannak egyéb vélekedések is a Tarot eredetéről, miszerint az Kínából vagy Indiából származik.

Tovább +

A bor születése kapcsán is számos legenda és mítosz varázsolja el az arra kíváncsiakat, bepillantást nyújtva az ősi, szakrális elemekkel átitatott szimbólumokkal teli letűnt világokba.

 

A Gilgames eposzt - Kr.e. 22. századból - tekintik a szőlőtermesztés és borkészítés legelső írásos bizonyítékának.

A műben a szőlőnövény, mint „Élet fája” szimbólum jelenik meg. Ur városának feltárásakor olyan amforák, agyagedények kerültek napvilágra, melyekben szőlőmagokat, illetve borkövet találtak.

 

Ezek ékes bizonyítékai annak, hogy bort készített a lakosság ebben az ősi sumér városban. A lelet Kr. e. 10.000 – ből származik a régészek szerint.

Talán nem véletlen egybeesés, hogy a szőlő őshazája ettől a várostól nem is esik olyan messze.

A Vitis silvestris (Ligeti szőlő) és az ebből nemesedő Vitis vinifera (Kerti szőlő) elterjedését a Kaukázus hegység déli részéről indítják a tudósok.

Innen terjedt tovább aztán Kis-Ázsián keresztül Egyiptom földjére, majd meghódította a görög szigetvilágot és az Appennini-félszigetet, aztán már nem volt nehéz behálóznia Európa számára ideális tájait.

Tudnunk kell azonban azt is, hogy a Kárpát-medencében két kb. harmincmillió éves ősszőlő lelet is feltárásra került, az egyik Eger határában a Nagy-Eged hegy oldalából (Vitis hungarica), a másik pedig Erdőbényéről (Vitis tokaiensis) származik.

A görög és római kultúra számunkra jól ismert bor isteneit, nevesül Dionüszoszt és Bacchust, az Ozirisz kultuszból hozza magával, aki az élet és halál ura az egyiptomi kultúrkörben, és szent növénye a szőlő.

Rengeteg bizonyíték maradt ránk arra vonatkozóan, hogy az ókori Egyiptomban alapvető tudás volt a szőlőtermesztés és a borkészítés. Hieroglifikus feliratokban többször gondmosó szappanként írnak a borról.

A Biblia említi az első szőlőtermesztőt, Noét, aki az Araráton ültette el az első szőlővesszőt. Némely források szerint a Paradicsomból hozta a szőlőmagot, ez a vélekedés rámutat arra, hogy a borra évezredek óta Istenhez vezető kapocsként tekint az emberi kultúra.

A Biblia számos példázata használja a szőlőt és bort, mint szimbólumokat, melyeken keresztül a jézusi tanítás lényegét adja át az olvasónak. Sőt, a Biblia emeli a legmagasabb szintre a bort az úrvacsora szertartásában.

A szőlő növény a földet és az eget köti össze, a borban ez a találkozás csúcsosodik ki, hiszen az alsó és felső energiák összeköttetéséből kialakuló egyetemes harmóniát közvetíti számunkra.

A szőlővel és borral egész évben van tennivaló bőven, mutatja ezt az is, hogy a szőlőhöz és borhoz kapcsolódóan, szinte minden hónap rejt valamiféle hagyományos ünnepet, termés és időjárás jósló napokat.

Tehát az évkör egészét felöleli a szőlészet-borászat témaköre.

Ha képzeletben egy vonallal összekötjük az alsó és felső világokat, majd erre a vonalra rárajzoljuk az évkört, egy keresztet kapunk, amivel talán könnyebben értelmezhető, hogy miért választotta Jézus pont a bort arra, hogy a Megváltó vérét szimbolizálja a keresztény emberek számára.

Bormeditáció

A bor alkalmas arra is, hogy a meditációt segítse, méghozzá azért, mert a benne lévő sokrétű illat,- és zamatanyagok összessége olyan gondolatokat indítanak el lelkünkben, melyek segítenek a lényeges kérdések felismerésében és utat nyitnak ezek megoldásához.

IMG_5252
Borkóstolás közben felszakadnak azok az érzelmi hálók, melyek akadályozzák a serkentő, kreatív gondolataink felszínre kerülését.

A bor illatai és ízei asszociációkon keresztül kalauzolnak el mélyebb érzéseink irányába, tehát segít abban, hogy önmagunkra figyeljünk és felszabaduló gondolataink erejét megérezzük.

A Tarot kártyák lapjain szereplő szimbólumok, illetve a bor élvezetéből származó mámor külön-külön is alkalmasak arra, hogy olyan világokat tárjanak fel számunkra, melyek a fizikai síkon megélt mindennapjainkat egy magasabb minőségbe helyezik.

11902450_856847021077879_4424916988069023768_n

Hatásuk alatt képessé válunk összefüggések felismerésére, transzformálni tudjuk problémáinkat, felszínre hozzák tudatunkban megbújó gondolatainkat, segítenek megérteni embertársainkat is.
A bor és a Tarot is az önmegismerést szolgálja, új élményekkel ajándékozva meg bennünket.

A Bortarot azért született meg, hogy összefonja e két csodálatos − lelkünk legmélyéig hatoló − eszközt, melyek tudatos felhasználásával és élvezetével megkönnyíthetjük döntéseinket, vidámabbá tehetjük hétköznapjainkat és ünnepeinket, sőt a barátságban és a szerelemben is a segítségünkre lehetnek.

Tovább +

A Bortarot használatával komplex élmények érnek bennünket, hiszen több szinten is képes hatást gyakorolni ránk.

Ha sikerül elmélyülni a kártya szimbólumrendszerében és a bor mámorában, azt vesszük majd észre, hogy az izmainkban felgyűlt feszültségek lassan engednek a szorításból, légzésünk puhává és gördülékennyé válik, ezáltal könnyebbnek és felszabadultnak érezhetjük magunkat.

Lelki szinten nyugalom és derű áraszt el bennünket, a belső félelmeinket – melyeket az izmainkban lévő görcseinkben raktározunk – elengedhetjük.

A folyamat során felismerhetjük, hogy aggodalmainkat és sérelmeinket mi magunk erősítjük azáltal, hogy ragaszkodunk hozzájuk.

Amint sikerül megszabadulnunk a kővé dermesztő destruktív erőktől, a teremtő gondolatainknak teret engedve elmerülhetünk a pillanatban rejlő szépségben és harmóniában.

Álljon itt néhány gyakorlati tudnivaló ahhoz, hogy a megkóstolt bor és a Tarot-kártyák szimbólumai, miképp tudják teljesíteni küldetésüket.

A borral való meditáció alapelvei

Ezek a tevékenységek természetesen a Tarot-kártyák nélkül is remek alkalmak arra, hogy mélyebben megismerhess egy borfajtát, és az általa nyújtott mámorban közelebb kerülhess önmagadhoz.

600434_961269050635675_5425120829729009314_n

Ahhoz, hogy zavartalanul átadhasd magad az élménynek, érdemes néhány apróságot figyelembe venned.

  • A legfontosabb tényező az, hogy a meditáció ideje alatt próbáld kizárni a külvilág tényezőit, a szertartásod alatt gondolataidat, intuícióidat ne kuszálhassa össze holmi zavaró tényező.

Legyen ez az idő csakis a Tiéd, illetve azoké a társaidé, akikkel az élményt megosztod. Amint a nyugalom és béke szigetén kikötöttél, megkezdheted az előkészületeket.

12294884_10207181910602091_7005848697327616832_n

  • Szükséged lesz egy palack borra és a kártyacsomagra.

Előfordulhat olyan helyzet a Bortarot használata közben, hogy a kirakásban szereplő bort abban a pillanatban nem tudod megkóstolni,

mert hamarosan volán mögé kell ülnöd, vagy, mert éppen nem tartasz mindig magadnál huszonegynéhány palack bort.

430158_203283353103816_1774451970_n

Ilyen esetekben érdemes különválasztanod a kártyákkal való problémaelemzést, vagyis a kérdésed feltevése után a Nagy Arkánumokat sima Tarot-kártyákként használva elvégzed a kártyavetést, majd a számodra legfontosabb Nagy Arkánumhoz tartozó borfajtát beszerezve sort keríthetsz a bormeditációra a neked legkényelmesebb időpontban.

Felesleges szigorúan követned az általam felvázolt analógiákat, hiszen Te is el tudod dönteni, hogy abban a helyzetben és időben a lehetőségeidhez mérten milyen bort fogsz előnyben részesíteni.

  • Ha van kiválasztott borod, akkor érdemes a kóstolás előtt megfelelő hőmérsékletre hűtened.
  • Szükséged lesz még egy szép terítőre, főleg, ha a kártyákkal is szeretnél dolgozni és egy fehér színű, illatmentes gyertyára is.
  • A bor kóstolása előtt feltétlenül enned kell valamit a meditáció zavartalansága érdekében.

 

Tovább +

Egy kevéske kenyér, naturális ízű sajtok, sós aprósütemények kiválóan alkalmasak erre a célra.

Ha előre tudod azt, hogy a bor mámorában mélyebben fogsz időzni, akkor azt ajánlom, hogy az étkezést bővítsd ki zsírokban bővelkedő élelmiszerekkel is.

Továbbá, a pohár is fontos tényező a bor kóstolása kapcsán. Feltétlenül üvegből készült borospoharat használj erre a célra.

Rengeteg féle pohárral lehet találkozni, a lényeg az, hogy átlátszó üvegből készüljön és a formája alkalmat teremtsen arra, hogy a bor színét, mozgását és illatanyagait megfelelően érzékelni tudd.

Ahogy a borkóstolásnak, úgy a kártyavetésnek is vannak szabályai. Olyan kötelmek, melyek lehetővé teszik az elmélyedést akár a bor mámorában, akár a szimbólumok rejtett üzeneteiben.

 

  • A kártyákat célszerű selyemkendőbe burkolva egy dobozban tárolnod.

A Tarot-t önismereti célra is bátran használhatod, különféle kirakások léteznek arra, hogy önmagad a képek segítségével egyre mélyebben megfejthesd. Ebben az esetben kizárólag arra van szükséged, hogy nyugodt hangulatban csak magadra figyelj.

 

Mielőtt kérdéseket intéznél a Tarot Nagy Arkánumaihoz, tudnod kell, hogy apró, jelentéktelen kérdésekkel nem illik zavarni a Tarot szellemi köreit.

Csak akkor használd a kártyát, ha megakadtál az életed folyamán, sorsdöntő helyzet előtt állsz, ha valami vagy valaki összezavart, és az érzéseidet
szeretnéd kifésülni − megszabadulva az élettelen, kiszáradt élményektől, hatásoktól.

IMG_1278

Ne tegyél föl olyan kérdéseket, melyeket a bosszúvágy, anyagi érdek vagy mások kihasználása sarkall.

A meditáció folyamata

A kártyapakliból mindig úgy húzz lapokat, hogy az előzőleg alaposan megkevert és félkör alakban kiterített, hátlapjukkal felfelé nyugvó kártyákból egyszerre csak egy lapot válassz ki, melyet − szintén még csak a hátlapot látva − a kirakási útmutató szerinti pozícióba helyezd el a terítőn.

A kártyák felfordításának sorrendjéről mindig az aktuális kirakási forma leírásában kapsz információt.

Most elöljáróban csak arra szeretném felhívni a figyelmed, hogy a keverés és kiterítés során a maguktól megfordult, színével felfelé látszó kártyákat nyugodtan visszaillesztheted a többi közé.

Aktuális helyzet elemzése, meditáció az adott kérdés megvilágítására

Tovább +

Az előzőleg megkevert kártyák közül csak egy lapot húzz ki, majd sort keríthetsz a laphoz tartozó borfajta kóstolására és a borral való meditációra.

Amint néhány sorral ezelőtt is említettem, nem feltétlenül fontos a kártyához tartozó borfajtát használnod, bármilyen, számodra kedves borral is végezheted a meditációt.

A kérdésed leírása és a gyertya meggyújtása után fordítsd fel az előzőleg kihúzott lapot és olvasd át a kártyához tartozó iránymutató értelmezést. Bontsd fel a bort.

A kártya iránymutatását a bor élvezete közben finomítsd és hagyd, hogy üzenete a bor hatásával együttesen vezesse gondolataidat. Kezdd a kihúzott dugó vizsgálatával, szagold meg a palackban ült végét.

Kellemetlen, hibákra utaló illatok esetén meg tudod akadályozni azt, hogy nem megfelelő állapotú bor kerüljön a poharadba. Tölts ki két-háromujjnyi bort, majd a poharat a száránál vagy a talpánál fogva tartsd a gyertya lángja elé, és vedd szemügyre a bor színét.

Fehérborok esetén megvizsgálhatod a ragyogást, az élénken csillogó zöldes, sárgás, esetleg aranyló árnyalatokat. A rozé bor színe igen gyönyörű lehet, elképesztő árnyalatokkal találkozhatsz, melyek teli vannak élettel, jókedvvel, játékkal.

Vörösboroknál a szín nem mindig egyöntetű. Szépen megfigyelheted, hogy a bor magjától távolodva, milyen árnyalatokat vélsz felfedezni, de érdekes lehet a pohár szélén kialakuló gyűrű színe is.

Lassan forgasd meg a bort, közben figyelj a mozgására, majd nézd meg, ahogy a pohár falára felkapaszkodva, lenyomatot hagy maga után.

Érezd át a bor könnyedségét, játékos mozgását vagy éppenséggel a nyugodt, lusta köröket, melyeket leír a pohárban, otthagyva a felületen a súlyos cseppeket, melyek aztán méltóságteljesen, maguknak teret követelve visszacsúsznak a borba.

 

Ez máris lehet olyan információ számodra, hogy miként viszonyulj a feltett kérdésedhez, az éppen aktuális problémádhoz.

Most a bor illata következik, mely szintén lényeges információkat hordoz. Az illatok olyan asszociációkat indítanak el benned, melyek emlékképeket idéznek fel a múltból, és eszedbe juthatnak apró foszlányok, melyek eddig elbújtak lelked mélyén és most a felszínre kerülnek.

Figyelj ezekre a gondolatokra, hagyd, hogy átjárják lényed és aztán engedd el őket. Ne kapaszkodj beléjük.

Újabb illatminta beszippantása után tapasztalhatod, hogy a borból felszabaduló információk mennyire mások lesznek; így újabb gondolatok jelennek meg.

Figyeld meg, milyen világba érkezel meg általuk, biztosan nem a véletlen játéka a megélt élmény. Ezután kóstold meg a bort, és ahogy szétterül a korty a szád belső szegleteinek mélyében, az ízek segítségével − még eltelve az illatanyagokkal − válik teljessé az az energia, mely eddig a palackban várt rád.

Elemezd ezeket az ízeket úgy, hogy különválasztod az édes, mámorító alkoholt, a gravitáló savtartalmat, és az összetett zamatokat.

Majd élvezd a bor lecsengését és foglald össze magadban az élményt, melyet a bor és a kártya szimbólumainak jelentése nyújtott számodra. A válasz minden kérdésre megvan, de felszínre hozni azt bonyolult és összetett folyamat.

Néhány órának el kell telnie ahhoz, hogy a gomolygó gondolatok és érzések lecsillapodjanak benned, légy türelemmel, nemsokára helyére kerülnek ezek az élmények, és közelebb visznek a feltett kérdés megoldásához.
Kellemes kalandozást kívánok a borok és a tarot birodálmában!
Takács Edina

Ha Te is szeretnéd megrendelni a Bortarot könyvet ezen a honlapon megtalálod: -> Borszeánsz.hu

Facebook oldal -> Borszeánsz